โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

C3THER เพื่อเธอ

1.  ชื่อผลงาน : C3THER เพื่อเธอ

2.  คำสำคัญ : C3THER  ทีมสหสาขาวิชาชีพ  การเสริมพลัง

3.  สรุปผลงานโดยย่อ ทบทวนคุณภาพการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

4.  ชื่อและที่อยู่ขององค์กร :  PCT กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
5.  สมาชิกทีม :1.   กุมารแพทย์
2.      นักกายภาพบำบัด
3.      นักโภชนาการ
4.      พยาบาลจากศูนย์สุขภาพชุมชน
5.      พยาบาลหอผู้ป่วยเด็ก1 และเด็ก2

6.  เป้าหมาย ผู้ป่วย Cerebral palsy

7.  ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :
               น้องเฟิร์นเป็น Cerebral palsy มาตั้งแต่เกิด  พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เธออายุได้ 3 ปี ทิ้งเธอให้อยู่กับยายซึ่งมีอาชีพนวดแผนโบราณตามบ้านและน้าสะใภ้ แม้ว่าเธอจะพิการทางสมองเป็นภาระอย่างมากสำหรับผู้ดูแล  แต่ก็เป็นที่รักของทุกคน ตลอดระยะเวลา 9 ปีเธอต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่เสมอด้วยปัญหา Pneumonia
   เดือนมกราคม 2551 น้องเฟิร์น Admit ด้วย Pneumonia , Upper GI bleed ที่ PICU  หลังจากที่หย่าเครื่องช่วยหายใจได้ย้ายมาที่ตึกเด็ก1  เธอยังมีอาการเกร็งบ่อยครั้ง มีไข้แม้จะให้ antibiotic อย่างเต็มที่ PCT กุมารเวชกรรม จึงได้ประชุมทำ C3THER ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกุมารแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ พยาบาลจากศูนย์สุขภาพชุมชน 
   จากการทบทวนการดูแลรักษาพบว่า เธอมีภาวะขาดสารอาหาร  มีเสมหะมากเสี่ยงต่อการสูดสำลัก อาการมีแต่ทรงกับทรุด  ญาติมีความหวังว่าผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนาน โดยขออยู่โรงพยาบาลไปเรื่อยๆ รอให้ผู้ป่วยมีสภาพเหมือนก่อนมานอนโรงพยาบาลครั้งนี้ คือ ป้อนอาหารทางปากได้ ไม่มีไข้ ไม่หอบ ไม่ชักเกร็ง ซึ่งจากพยาธิสภาพของโรค ทีมผู้ดูแลทราบดีว่าเป็นไปไม่ได้ ทุกคนจึงมุ่งมั่นให้น้องเฟิร์นได้รับการดูแลและวางแผนจำหน่ายอย่างดีที่สุด มีอะไรที่ควรดำเนินการให้เธอแล้วยังไม่ได้ให้  เพื่อให้สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวได้อย่างปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจนต้องกลับมา Admit อีก 

 8.  การเปลี่ยนแปลง :
              นำไปสู่การเปลี่ยนยาระงับอาการชัก การปรับสูตรอาหาร การเสริมพลังญาติให้เชื่อว่าตนมีความสามารถในการดูแลเด็กที่บ้าน โดยการสอนการให้อาหารทางสายยาง จัดหาเครื่อง suction และเครื่องพ่นยา สำหรับให้ยืมไปใช้ที่บ้าน นำเครื่องมาให้ญาติฝึกใช้ให้ชำนาญขณะอยู่ที่หอผู้ป่วย ใช้เวลา 2 สัปดาห์น้องเฟิร์นก็สามารถกลับบ้านได้ 1 สัปดาห์ต่อมากุมารแพทย์ พยาบาลและพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนไปเยี่ยมเธอที่บ้าน  เป็นที่น่าแปลกใจว่าน้องเฟิร์นหน้าตาแจ่มใส ไม่เคยมีไข้ มีเกร็งบ้างเล็กน้อย  เสมหะลดอย่างมาก แทบไม่ได้ใช้เครื่องดูดเสมหะ Feed อาหารรับได้หมด   Lung clear  หลังจากนั้นพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนไปเยี่ยมเธอที่บ้านทุก 1 เดือน 

9.  การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :
            น้องเฟิร์นไม่ได้กลับมา Admit อีกเลย  ทีมได้ติดตามอาการจากญาติเมื่อมารับยาให้น้องเฟิร์น ทราบว่าเธอสบายดี ท่ามกลางความรักของทุกคนในบ้าน

10. บทเรียนที่ได้รับ แนวคิดเรื่องการทบทวนคุณภาพการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ทุกวัน โดยการตั้งคำถาม C3THER

11. การติดต่อกับทีมงาน PCT กุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120   โทรศัพท์  036 -266111

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น